на живо

Съдът разпореди на спортното министерство да предостави документи на bTV

Репортерът Петър Нанев поиска информация за отпуснатото държавно финансиране на БФС, която му беше отказана от министерството

Министерството на спорта трябва да предостави на репортера на bTV Петър Нанев договорите и фактурите за плащанията, с които Българският футболен съюз се отчита за похарчените публични средства, които получава за развитие на този спорт. Такова е решението на Aдминистративния съд. 

През октомври миналата година репортерът на bTV Петър Нанев поиска по Закона за достъп до информация документите за отпуснатото държавно финансиране на Българския футболен съюз за периода от 1 януари 2015 г. до 25 октомври 2018 г.

Снимка: btvnovinite.bg

Заедно с тях са изискани и справка за всички извършени плащания към БФС, както и отчетите на футболната централа за разходването на публични средства. 

Казусът влезе в съда, след като от Министерството на спорта отказаха да предоставят поисканата информация.

Мотивите на ведомството са, че „не е налице надделяващ обществен интерес, тъй като от заявлението не може да се направи  заключение, че чрез информацията се цели разкриване на корупция и злоупотреба с власт”.

В мотивите на съда обаче е посочено: „При извършената проверка за законосъобразност на акта съдът намира, че същият е постановен при допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, неправилно приложение на материалноправните разпоредби и несъответствие с целта на закона”.

„В настоящия случай съдът намира за безспорно, че търсената информация има характера на обществена такава, тъй като е свързана с обществения живот в страната – касае се за разходване на обществени средства, както е общественозначима и целта за тяхното разходване – поддържане и развитие на спорта и в частност на футбола в страната”, се казва в решението на съда.

Затова съдът отменя решението за отказ до информация, дава 14 дни на министерството на спорта да спази указанията за достъп до информация и осъжда ведомството да плати разноските по делото.

Решението не подлежи на касационно обжалване, завършва съдия Веселина Женаварова от Административен съд София-град.

Вижте цялото съдебно решение