на живо

"Хебър" внесе жалба срещу прекратяването на волейболното първенство

По този начин влизането на решението в сила се отлага

Волейболен клуб "Хебър" се възползва от правото си да обжалва решението на Управителния съвет на БФ Волейбол за прекратяване и обявяване на крайно класиране на първенството, което е в разрез с Устава и правилата на федерацията, и по този начин влизането му в сила се отлага до произнасяне на Общото събрание на централата.

Това обявиха пазарджиклии в официалния си сайт и в социалните мрежи. Според "Хебър", след жалбата, федерацията е задължена да свика Общо събрание за нейното разглеждане.

Преди седмица Управителният съвет на родната федерация по волейбол взе решение за прекратяване на първенствата. Така бургаският "Нефтохимик" стана шампион при мъжете, а при жените титлата отиде при "Марица" Пловдив.

Още от съобщението на ВК "Хебър":

"Управителният съвет на БФВолейбол не е обсъдил собствения си Устав и вътрешните правила, в нарушение на които е взето обжалваното решение, създавайки опасен прецедент шампион да се определя по административен ред, по интернет, а не в спортната зала. Ще се борим за справедливо решение, защото всички ние - ръководство, състезатели и фенове го заслужаваме!"

"Уставът и правилникът на Българската федерация по волейбол гласят, че шампион се определя само след изиграване на плейофи, а при извънредни обстоятелства се допуска промяна в дата/и на мачовете, но текстовете не съдържат норми, които да определят шампион по друг метод"

Правни доводи за отмяна на решението на Управителния съвет на БФВолейбол, публикувани на официалния сайт на "Хебър":

- Съгласно Устава на БФВолейбол "Решенията на Управителния съвет имат незабавно действие, освен ако не са обжалвани от заинтересованите членове в едномесечен срок пред Общото събрание, в съответствие е разпоредбите на ЗЮЛНЦ и Устава.";

- Решението от 31.03.2020 г. противоречи на Правилника за прилагане на държавни първенства от национална волейболна лига, тъй като определя шампион в отклонение на разпоредбите за определяне на такъв съгласно Правилника.

- Правилникът не съдържа норми, които да регулират определяне на шампион при извънредни обстоятелства. Напротив: при такива обстоятелства единствено се предвижда отлагане на срещите съобразно календара за съответната година, изготвен от федерацията.

- Съгласно друга наредба на Устава на БФВолейбол, Управителният съвет заседава най-малко 3 пъти годишно и може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването по този ред се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

- Заседанието на Управителния съвет от 31.03.2020 г., на което е прието обжалваното решение, е проведено в нарушение на разпоредбите на чл. 15 от Устава, тъй като осъществената между членовете връзка не позволява идентифициране на всеки един от членовете на Управителния съвет.

- Освен това, решението на Управителния съвет е немотивирано, защото не е поискано становище от спортно-организационните комисии за състезанията от държавното първенство, както и правна комисия. Вместо да изиска становища на тези комисии, с цел да не "разсърди" участниците в Националната волейболна лига – мъже и Националната волейболна лига – жени, Управителният съвет е изискал становища от участниците в двете лиги като взел решението изцяло в унисон с преобладаващите становища.

bTV призовава: останете си вкъщи!

Тагове: