на живо

Поредна жалба срещу строежа на "Армията"

Отново опитват да отнемат мечтата ни, отговориха от ЦСКА

Поредна жалба срещу реконструкцията на стадион "Българска армия". Тя е подадена от заместник-кмета на район "Красно село" Николай Веселинов, който сигнализира началника на Националната дирекция по строителен, РДНКС, както и главния прокурор на България.

В писмото си той е изброил 10 довода, заради които иска отмяна на разрешителното за строеж на нов стадион. ЦСКА излезе с официална позиция и изрази увереност, че съответните органи ще свършат своята работа и след преразглеждане ще отхвърлят жалбата, която е подадена в регламентирания 14-дневен срок.

"На 16.10. в ДНСК – органът, който официализира разрешителното за реконструкция, е постъпил сигнал от лице, подвизаващо се като професионален жалбоподател, зад когото по всяка вероятност стоят хора с различни интереси от този да милеят за парк Борисова градина.

Че подбудите са различни, прозира в изброените "проблемни" точки, заради които лицето настоява за "ОТМЯНА на издаденото Разрешение за строеж". В изложението на сигнала, подаден от незаинтересована страна по случая, се цитират точки, параграфи и закони, които създават грешното внушение, че нещо не е наред.

След преминати десетки проверки в десетки институции, консултации с експерти и одобрението на стотици длъжностни лица, няма как да не приемем този сигнал като поредния опит за провокация, постъпил дни преди разрешителното за реконструкция да влезе в сила.

Абсолютно уверени сме, че експертите в ДНСК ще свършат работата си професионално и обективно и ще оценят за пореден път позитивите, които изграждането на реконструирания стадион ще има върху парковата среда в Борисовата градина, върху жителите и гостите на София, върху българския спорт и нашите деца.

Нямаме притеснение, че сигнали като този ще бъдат отхвърлени и няма да бъде създаден прецедент с отмяна на вече издадено и подписано от главния архитект на столицата разрешително за реконструкция. Аргументацията ни за всяко едно решение по проекта е съобразена изцяло със законите на българската държава, което е потвърдено от всички компетентни страни до момента. Затова и сигнал като този не ни плаши, но няма как да останем безмълвни, когато за пореден път се прави опит мечтата ни да бъде отнета."