на живо

Отчетът на Левски: На печалба, но и в нарушение

Клубът публикува финансовия си отчет за 2023 година

Отчетът на Левски: На печалба, но и в нарушение

Левски е на печалба, но и в нарушение на Търговския закон. Това става ясно от публикувания финансов отчет на клуба за 2023 г.

Клубът е отчел печалба в размер на 2 215 000 лева, но регистрираният капитал на дружеството (30 787 000 лева) надвишава нетните му активи, които са в размер на 1 535 000 лева. Освен това е нарушено изискване от Търговския закон.

Член 252 гласи, че акционерното дружество се прекратява, "ако чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал" и също така "ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване".

"Тези обстоятелства пораждат съществена несигурност относно способността на дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие", се посочва в отчета, изготвен от независимия одитор "Желязков Одит 2004 ООД". 

От ръководството са изразили увереност, че ПФК Левски ще поддържа нормална дейност чрез финансова подкрепа на основните акционери в случай на необходимост.

Ето какво написаха от Левски:

Уважаеми Левскари,

предоставяме на Вашето внимание Годишните финансови отчети за годината, приключваща на 31.12.2023 г., както и Доклад на независимия одитор „Желязков Одит 2004 ООД“, съгласно разпоредбата на чл. 47а от Наредбата за национално клубно лицензиране, изд. 2023 г.