на живо

Наливат 43 милиона лева в спорта ни през 2024 г.

Атлетите с квоти за игрите в Париж ще получават до 3800 лв. на месец от държавата

Близо 43 милиона лева ще получат през 2024 г. родните федерации, администриращи олимпийски спортове. Всяка централа ще получи по-голямо финансово подпомагане от държавата спрямо 2023 г., съобщиха от Министерството на младежта и спорта.

Парите ще бъдат отпуснати по линия на няколко програми: проекти за олимпийска подготовка, проекти за развитие на спорта за високи постижения за олимпийски спортове и проекти за кадрово и научно-методическо осигуряване на спортните федерации за 2024 г.

"Увеличението на средствата за федерациите по програмата за олимпийска подготовка е свързано с предстоящото участие на българските атлети на игрите в Париж и възможностите за спечелване на повече олимпийски квоти. По тази програма заедно със съпътстващата за кадрово осигуряване са разпределени 27,355 млн. лева", се посочва в съобщението. 

"Според промените в програмата за олимпийска подготовка са осигурени с 27% повече месечни средства за подготовка на спортистите със спечелени квоти, като максималната сума достига 3800 лв. при предишен праг от 3000 лв. А в подобрената съпътстваща програма за кадрово осигуряване е заложено 15-процентно увеличение на възнагражденията на треньорите и техните екипи. Конкретно при треньорите максималното финансиране от ММС достига 3900 лв. месечно при 3400 лв. преди."

"По програмата за развитие на спорта за високи постижения на олимпийските спортове заедно с кадровото осигуряване са разпределени още 15,635 млн. лв., с които се получава посоченото общо финансиране от 42,991 млн. лв. Въпросът с финансовото подпомагане на Българската федерация по вдигане на тежести ще бъде решен след уточняване на ситуацията с техните задължения."

"Заделен е допълнителен финансов ресурс, който ще бъде разпределен към федерациите в случаи на завоюването на нови олимпийски квоти. Утре ще бъдат съобщени и сумите, определени за Програмата за финансовото подпомагане на проекти за развитие на спорта за високи постижения за неолимпийски спортове заедно със съпътстващата програма за кадрово осигуряване."