на живо

Левски без шансове за концесия на "Герена" (ВИДЕО)

Столична община официално поиска стадиона от държавата

Левски без шансове за концесия на "Герена" (ВИДЕО)

Левски няма как да получи "Георги Аспарухов" на концесия. Това стана ясно по време на заседанието на СОС, на което се прие с 46 на нула гласа предложението за искане за прехвърляне на собствеността на стадиона от областната управа на София съм Столична община. През същата процедура минаха още стадион "Септември" в квартал "Красна поляна" и "Юнак" в центъра на града.

Заедно с "Герена" ще бъде поискано към общината са бъдат прехвърлени и всички прилежащи спортни зали. Смята се, че това е стъпка към намеренията на Левски за модернизиране на съоръжението. Не беше внесена обаче никаква яснота откъде ще дойде финансирането. Както и към какви конкретни отношения с футболния клуб ще се пристъпи при одобрение от страна на държавата. 

"В случая няма как да говорим за концесия, тъй като стадионът не може да бъде отдаван на концесия. Вариантите, ако въобще дойдат предложения стадионът да се отдава, са по Закона за физическото възпитание и спорта от 2019 година. Вариантите са за отдаване под наем, за учредяване на някакво ограничено право на ползване или за изграждане на съоръжения вътре, но няма как стадионът да бъде даден на концесия", разясни преди гласуването председателят на постоянната комисия за децата, младежта и спорта Димитър Шалъфов.

Той допълни, че процедурата се инициира, защото посочените спортни терени до този момент не се управляват и стопанисват по възможно най-добрия начин. Председателят на СОС Цветомир Петров пък подчерта, че общината би бил по-гъвкав партньор на Левски в сравнение с държавата. "Мисля, че пари ще се намерят. Дали чисто от общината, дали в някакво партньорство, предстои да бъде решено. Ще последват разговори с ползвателите на стадиона, техните намерения ще бъдат уточнени и ще бъдат обсъдени на общински съвет. Ще обявим конкурс, на база на тези конкурси ще видим какво ще излезе оттам, ще помислим дали да го направим изцяло от бюджета или чрез публично-частно партньорство - това е в много бъдеще време."

В момента стадион "Георги Аспарухов" е собственост на Областната управа, а от 1998 г. Левски разполага с акт за безсрочно и безвъзмездно ползване, без да плаща наем.

През 2017 г. тогавашният областен управител на София Николай Пехливанов обяви пред bTV, че въпросният акт няма правна стойност и че местните данъци и такси се плащат от държавата.

В началото на този месец столичната община се съгласи да се сключи 3-годишно споразумение с Левски за разсрочено плащане на близо 2 милиона лева, натрупани от неплатени местни данъци и такси от 2016 г. насам. Така беше елиминирана опасността от проблем с лиценза на клуба за следващия сезон, но и беше решен въпросът с публичните задължения, които биха подействали като законова спирачка за каквито и да е съвместни инициативи с общината.

На 1 март от Левски обявиха, че са задействали процедура по учредяване на безвъзмездно право на строеж на стадион. Документите бяха внесени в областната администрация, откъдето сега вероятно ще бъдат прехвърлени към Столична община.