на живо

Искаме Евро 2026 по волейбол за мъже

За първи път петте континентални първенци ще получат директна квота за олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

Искаме Евро 2026 по волейбол за мъже

Управителният съвет на Българската федерация по волейбол реши България да кандидатства за домакинство на европейското първенство за мъже през 2026 г. Турнирът има изключително значение. За първи път в историята петте континентални първенци ще получат директна квота за олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

"Досега винаги сме имали политическа и държавна подкрепа за развитието на прекрасния ни спорт", каза президентът на централата Любо Ганев. "Надявам се, че и сега ще е така."

Освен това Управителният съвет свика редовно Общо събрание на 26 март от 10:00 ч.

Дневният ред е следният:

1. Приемане на отчет на УС на БФВ за дейността на сдружението за 2023 г., включващ и отчет за 2023 г. по чл. 30, ал. 2, т. 1 от ЗФВС, във връзка с приетата Програма на БФВ по чл. 28, ал. 1, т. 10 от ЗФВС.
2. Приемане на финансов отчет на БФВ за 2023 г. и на доклад на одитор, извършил заверка на финансовия отчет за 2023 г.
3. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на председателя на сдружението и на членовете на Управителния съвет на БФВ за дейността им през 2023 г.
4. Приемане на бюджет за дейността на БФВ през 2024 г.
5. Приемане на решение за избор на одитор и за оторизация за извършване на заверката на финансовия отчет на БФВ за 2024 г.
6. Утвърждаване на информация и оценка на дейността на спортните клубове, членове на БФВ, за спортно – състезателната 2023 година, съгласно Приложение № 2 към Раздел VI, т.4. от Програма за финансово подпомагане на проекти за развитие на спортните клубове за 2024 година.